top of page

QUINS BENEFICIS APORTEN LES TERÀPIES ASSISTIDES AMB CAVALLS?

Efectes neuromotors

 • Regulació del to muscular.

 • Disminució dels reflexes tònics i reaccions associades.

 • Gravació i automatització del patró de marxa humana.

Efectes psicomotrius

 • Estabilizació del tronc i del cap.

 • Desenvolupament de l'equilibri horitzontal i vertical (estimulació del sistema vestibular).

 • Construcció de la simetria corporal.

 • Foment de la coordinació psicomotriu gruixuda i fina.

 • Desenvolupament de la lateralitat.

 • Increment de l'elasticitat, agilitat i força muscular.

Efectes funcionals

 • Estimulació de la peristalsi.

 • Estimulació del sistema circulatori.

 • Estimulació del sistema respiratori.

Efectes sensomotrius

 • Desenvolupament del sistema propioceptiu.

 • Desenvolupament de la sensopercepció tàctil.

 • Foment de la integració sensorial (tàctil, visual, auditiva).

 • Desenvolupament de la consciència i la imatge corporal.

Efectes sociomotors

 • Desenvolupament de la comunicació anàloga i verbal.

 • Foment de l'atenció i concentració mental.

 • Confrontació de temors personals.

 • Increment de l'autoconfiança i l'autoestima.

 • Desenvolupament de la voluntat.

 • Augment de la capacitat d'adaptació.

 • Desenvolupament del comportament cooperatiu.

 • Desenvolupament de la responsabilitat.

bottom of page