top of page

QUINES MODALITATS TERAPÈUTIQUES OFERIM?

Com que cada usuari és diferent i té les seves pròpies característiques, s'ofereixen diferents modalitats terapèutiques per tal d'adaptar-nos a cadascun dels usuaris/grups i poder així abordar-los amb la millor estratègia possible.

HIPOTERÀPIA
8b244fc4-ec48-4274-aafa-f2071c7f2125 2.J

És una tècnica de rehabilitació basada en la neurofisiologia, on s'utilitza el moviment del cavall al pas com a mitjà terapèutic per a tractar persones amb disfuncions neuromotrius d'origen neurològic, traumàtic o degeneratiu.

EQUINOTERÀPIA
IMG_7957.HEIC

En aquesta modalitat l'usuari ja pot exercir algun tipus d'acció o control sobre el cavall, ja sigui en la munta, peu a terra o en ambdues situacions. La persona que la practica ja pot aprendre a utilizar algunes o totes les ajudes de l'equitació per esdevenir un genet actiu.

​Més que pel seu moviment rehabilitador, s'utiliza el cavall com a agent motivador per assolir els objectius  plantejats inicialment pel terapeuta.

EQUITACIÓ SOCIAL
IMG_8103.HEIC

Aprofita la relació amb el cavall per ajudar als usuaris a superar el seus conflictes.

S'hi desenvolupa un treball que busca descobrir i enfortir capacitats i recursos dels usuaris per afrontar una situació o bé per trencar una barrera emocional.

VOLTEIG TERAPÈUTIC
C286C7CF-BE35-46C6-8AED-83C3E1CC9DDD.JPG

Utiliza el moviment del cavall per orientar a l'usuari psico-pedagògicament i intervenir així en el desenvolupament de conductes psicosocials positives, desenvolupant la psicomotricitat, la cognició i la capacitat d'atenció/concentració.

Quan es realitza de manera grupal es fomenta el treball en equip, el respecte i la confiança vers els altres.

bottom of page